Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
Annonsera
Integritetspolicy
Kontakt
Personal
Pressinformation
Stadgar
Styrelse
Verksamhet


Integritetspolicy

Integritetspolicy för medlemmar i Cykel Motor och Sportfackhandlarna
Cykel Motor och Sportfackhandlarna (CMS) behandlar personuppgifter om sina medlemmar på ett säkert och ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom att följa GDPR, dataskyddslagen.

Personuppgifter som CMS hanterar är organisationsnummer, namn, adress, epost-adress, mobilnummer och medlemsinformation. Som medlem hos CMS sparar vi dina uppgifter så länge som du fortsätter att vara det, för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt att du som medlem ska kunna ta del av våra medlemsförmåner. Vi ska även kunna distribuera Nyhetsbrev, information och fakturera medlemsavgiften. Våra samarbetspartners som erbjuder medlemsförmånerna ska även kunna kontrollera medlemsstatus.

Om du säger upp ditt medlemskap hos oss så gallras dina personuppgifter bort senast cirka två år efter vår vetskap om uppsägningen.
Som potentiell medlem hos CMS så kan du nås av vår direktreklam eller bli uppringd. Personuppgifter om dig för dessa ändamål hanteras under den tid vi gör en kampanj eller riktad marknadsföring. Efter dessa insatser, inklusive uppföljningar, gallras dina personuppgifter bort.

Du alltid möjlighet att avregistrera dig från våra mailutskick har. (Kontakta kansliet)
OBS! Om du som medlem avregistrerar dig från våra utskick så måste du själv komma ihåg att regelbundet logga in på hemsidan för att ta del av viktig information.

CMS lämnar bara ut dina personuppgifter när någon av våra samarbetspartners frågar efter medlemsstatus.
Rätt att begära information
Vill du veta om CMS behandlar personuppgifter om dig, skicka då en begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos CMS och att få uppgifter rättade. Observera att CMS enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för CMS egen verksamhet, till exempel marknadsföring, försäljning, fakturering, medlemsstatus och mailutskick. I enlighet med GDPR har du även rätt att begära tillgång till, rättelse och radering, av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet och rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig:
Cykel Motor och Sportfackhandlarna 802000-6014
c/o Företagarna/Butikerna, 106 67 Stockholm

Undrar du något om dina personuppgifter och hur de hanteras kontakta Personuppgiftsansvarig kontaktperson hos CMS:
Berit Gibbs
08-505 970 41
Berit.gibbs@csrservice.se

[Senast uppdaterad: 2018-06-27 ]Tillbaka
Underkategori: