Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
Annonsera
Integritetspolicy
Kontakt
Personal
Pressinformation
Stadgar
Styrelse
Verksamhet


Verksamhet

Verksamhetsidé

Vi är en fristående och oberoende ideell förening som

 • underlättar för medlemmarna i deras kontakter med leverantörer

 • verkar för goda kollegiala förhållanden

 • verkar för hög moral och etik

 • följer utvecklingen

 • samverkar med konsumenter, leveratörer, producenter, massmedia och myndigheter


 • [Senast uppdaterad: 2005-11-25 ]  Tillbaka
  Underkategori:

    Strategi

    Medlemspolicy

    Leverantörs / producentpolicy

    Massmediapolicy

    Personalpolicy

    Ekonomisk policy

    Myndighetspolicy

    Miljöpolicy