Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
EU Moped
Utbildare


EU Moped

Köra moped?

Nya regler från 1 oktober 2009
För att öka trafiksäkerheten förändras reglerna för att få köra moped klass
I och klass II från och med 1 oktober 2009. En ny körkortsbehörighet –
AM – införs och krävs för att få börja köra moped klass I. Samtidigt blir
det nödvändigt att ta förarbevis för att få börja köra moped klass II.

Körkort för moped klass I
Den nya körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en moped klass I
samt moped klass II, traktor och vissa typer av motorredskap. För att få
ett körkort med behörighet AM krävs att du har
• ett giltigt körkortstillstånd
• fyllt 15 år
• gått en utbildning hos en behörig utbildare
• blivit godkänd vid ett kunskapsprov (teoriprov) hos Vägverket.
Ett körkort med behörighet AM är ett riktigt körkort och kan därför
användas som ID-kort.

Förarbevis för moped klass II
Förarbevis för moped klass II ger dig rätt att köra moped klass II.
För att få ett förarbevis för moped klass II krävs att du har
• fyllt 15 år
• gått en utbildning hos en behörig utbildare
• blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.


Tidigare utfärdade förarbevis för moped klass I gäller även efter 1 oktober
2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med körkort
med behörighet AM. Utbytet ska ske senast under 2012.
Du som fyllt 15 år innan 1 oktober 2009 får även i fortsättningen köra
moped klass II utan förarbevis.
Värt att tänka på
Både körkort och förarbevis
kan återkallas vid trafikbrott. En återkallelse kan innebära svårigheter
längre fram i livet när du vill ta körkort för personbil.
Du får inte genomföra ett kunskapsprov innan du fyllt
15 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt.
Övningskörning får ske först när du är 14 år och 9 månader. Privat
övningskörning med moped är inte tillåten.

Författare: Transportstyrelsen

[Senast uppdaterad: 2009-10-01 ]Tillbaka