Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
Annonsera
Integritetspolicy
Kontakt
Personal
Pressinformation
Stadgar
Styrelse
Verksamhet


Om oss

Som butiksägare och egen företagare ställs Du inför möjligheter eller problem som är specifika för just vår bransch. Då hjälper det att ha en bundsförvant - någon att hålla i handen när det blåser och någon som förstår din vardag

Cykel Motor och Sportfackhandlarnas riksförbund för din talan i många frågor. Vi gör allt som står i vår makt för att skapa bättre förutsättningar för din verksamhet, vår bransch. Vi ägnar oss också att skapa ett skyddsnät för dig och dina anhöriga.

Skapa förutsättningar
Att driva en butik kan ibland kräva det omöjliga av handlaren. Man ska hinna allting, och samtidigt ha en hög service och kvalitè på sina varor och tjänster. Lunch är någonting som många handlare bara drömmer om. Förbundet erbjuder därför sina tjänster för att underlätta din vardag. Här har Du stora möjligheter att själv påverka.

Branschfrågor
Vår uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för handel. Vi bevakar och driver dina intressen gentemot leverantörer
och myndigheter. Vi arbetar också med att påverka opinionen.

Lönsamhet
En av förbundets viktigaste uppgifter är att biträda medlemmarna med rådgivning och utbildning för att verksamheten ska bedrivas på det mest effektiva sättet.
Tillbaka