Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
A-kassa
Arbetsrättsjurist
Avtalsjurist
Belysning
Bli utbildare av AM körkort och Förarbevis
Digitala butiksskyltar
Drivmedel
E-handel - Framtidens Shoppinglösning!
Elgiganten
Elskling.se: Kolla ditt El-avtal
Fraktavtal
Företagslån
Förlagsartiklar
Försäkringar
Hyresförhandling
Hyresjurist
Inkomstförsäkring
Jobbigt med löneberäkningen?
Kassaregister o Kassasystem
Kontanthantering
Kortinlösen Elavon
Kortterminal Verifone
Kreditkontroll
Mobil betalning
Payment House
Re:Cash
Spara Kvittot
Säkerhetschef
Säkerhetspaket
Tallink SIlja
Utbildningar


A-kassa

Medlemsavgiften129 kronor per månad. Av denna summa utgör 148 kronor en arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna skall betala till staten. Observera att den som uppbär arbetslöshetsersättning, aktivitetsersättning och/eller utvecklingsersättning och inte har arbetat någon del av månaden, inte skall betala arbetslöshetsavgift för den aktuella månaden. Detsamma gäller den som inte arbetat under en månad och har fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning under månaden. För dessa gäller dessutom att medlemmen saknat anställning hela månaden eller, om det gäller en företagare, är att betrakta som arbetslös enligt arbetslöshetsförsäkringens regler.Därför bör Du vara med i SHA:
 • A-kassa fungerar även för företagare och företagsledare.

 • Det är det skyddsnät du måste ha, när du startar ditt företagande – för din egen skull.

 • Du har redan betalat cirka 90 procent av kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen via arbetsgivaravgifter och skatter.

 • Enda sättet att få inkomstrelaterad ersättning är genom medlemskap i en a-kassa.

 • Du måste ha varit medlem i minst 12 månader, innan du kan få inkomstrelaterad ersättning. Det är alltså för sent att bli medlem, när verksamheten redan har börjat knaka i fogarna.

 • Regelverket för företagare vad gäller a-kassa är komplicerat. Du behöver den expertis som finns i en a-kassa för företagare.

 • Medlemskap i ”fel” a-kassa kan göra att du får fel ersättning.
 • Medlemskapet är billigt och du får dessutom 40 procents skattereduktion för avgiften.

 • Du har möjlighet att ha företaget vilande under en period och få ersättning.  [Senast uppdaterad: 2007-01-04 ]  Mer information får du som är medlem. Är du medlem, logga in här till vänster!


  Tillbaka
 • Underkategori:

    A-kasse ansökan

    Broschyr om akassan