Är du handlare?





Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr




A-kassa
Arbetsrättsjurist
Avtalsjurist
Belysning
Bli utbildare av AM körkort och Förarbevis
Digitala butiksskyltar
Drivmedel
E-handel - Framtidens Shoppinglösning!
Elgiganten
Elskling.se: Kolla ditt El-avtal
Fraktavtal
Företagslån
Förlagsartiklar
Försäkringar
Hyresförhandling
Hyresjurist
Inkomstförsäkring
Jobbigt med löneberäkningen?
Kassaregister o Kassasystem
Kontanthantering
Kortinlösen Elavon
Kortterminal Verifone
Kreditkontroll
Mobil betalning
Payment House
Re:Cash
Spara Kvittot
Säkerhetschef
Säkerhetspaket
Tallink SIlja
Utbildningar


Digitala butiksskyltar

Cykel Motor och Sportfackhandlarna ha i samarbete med Butkerna tagit fram en ny medlemsförmån:
DIGITALA BUTIKSSKYLTAR
Digital skyltning i handeln har en djupgående inverkan på shoppingupplevelsen och gör erbjudandet mer
attraktivt vilket medför ökad försäljning. Rörliga bilder och text påverkar kunderna på ett betydligt bättre
sett än traditionell skyltning och de har en stor inverkan på spontanköp. Digitala budskap, virtuell säljare,
kompletterar den fysiska försäljningen på ett framgångsrikt sätt.
Vad är Digital skyltning?
Digital Signage (Digital Skyltning) är det snabbast växande marknadsförings- och kommunikationsmediet i
världen. Digital Signage är ett effektivt sätt för handeln att snabbt förmedla reklam och information på en
och samma digital skärm.el

aFördelar med Digital skyltning?
• Rörliga bilder eller videos fångar uppmärksamheten på betydligt bättre sett än traditionell skyltning.
Innehållet kan uppdateras när som helst och omedelbart
• Studier visar att 8 av 10 kunder besöker företaget på grund av vad de sett utifrån vilket leder till att
digitala skyltar ökar trafik
• Skapar en engagerande kundupplevelse, ökar möjligheten för korsförsäljning, merförsäljning och
impulsköp
• Eliminerar kostnader och väntetiden jämfört med utskrift eller leverans av material (tex ljusskyltar)
• Snabba förändringar, som te x prisförändring med samma budskap, ändras på kort tid
• Digitala skyltar är idag uppkopplade mot internet vilket gör det lätt att styra dem på distans samt att
dela ut innehåll och information på flera olika skärmar samtidigt
• Inbyggt kösystem (tillval) vilket innebär att du ej behöver extern analog lösning för det
• Det främjar miljön med tanke på bland annat papper, plast och olika kemikalier som används inom
traditionell skyltning
Läs mer i bifogad PDF: Digitala Butiksskyltar

[Senast uppdaterad: 2018-03-20 ]



Mer information får du som är medlem. Är du medlem, logga in här till vänster!


Tillbaka
Underkategori:

  Digital butiksskyltar