Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
A-kassa
Arbetsrättsjurist
Avtalsjurist
Belysning
Bli utbildare av AM körkort och Förarbevis
Digitala butiksskyltar
Drivmedel
E-handel - Framtidens Shoppinglösning!
Elgiganten
Elskling.se: Kolla ditt El-avtal
Fraktavtal
Företagslån
Förlagsartiklar
Försäkringar
Hyresförhandling
Hyresjurist
Inkomstförsäkring
Jobbigt med löneberäkningen?
Kassaregister o Kassasystem
Kontanthantering
Kortinlösen Elavon
Kortterminal Verifone
Kreditkontroll
Mobil betalning
Payment House
Re:Cash
Spara Kvittot
Säkerhetschef
Säkerhetspaket
Tallink SIlja
Utbildningar


Kortinlösen Elavon

Bra kortinlösenavtal för många har blivit bäst för alla!
Som vi meddelade under sommaren har vi nu ett nytt kortinlösenavtal. Därmed har vi fått en viktig komplettering till det gamla som fortfarande är bäst när det gäller småköp på bankkort. Nu handlar det om ett alternativ för dem som har höga snittnotor på bankkort.
Därför kan vi utan tvekan säga att vi nu har det bästa kortinlösenavtalet i handeln för alla.
Vi samarbetar som tidigare med Elavon och avtalet är tecknat genom samarbetsorganisationen Butikerna där Cykel Motor och Sportfackhandlarna ingår.
Medlemmarna i Butikernas branschorganisationer är mestadels mindre verksamheter som inte själva kan förhandla sig fram till så här förmånliga priser. Så din lönsamhet kan definitivt förbättras om du har detta Elavon-avtal. Det gamla eller det nya.

För butiker med mycket småköp på bankkort är vårt gamla avtal fortfarande bäst. Men du som säljer mycket för höga summor på bankkort, kan tjäna på att teckna det nya.


Vårt avtal ger i nuläget den lägsta inlösenavgiften för kortköp inom svensk handel!

Vi har fr om 6 september ett nytt kortinlösenavtal. Därmed har vi fått en viktig komplettering till det gamla som fortfarande är bäst när det gäller småköp på bankkort.
Nu handlar det om ett alternativ för dig som har höga snittnotor på bankkort.

För butiker med mycket småköp på bankkort är vårt gamla avtal (alternativ 1) fortfarande bäst. Men du som säljer mycket för höga summor på bankkort, kan tjäna på att teckna det nya (alternativ 2).

FRAMTIDSSÄKERT
Mellanbanksavgifter (interchangeavgifter) är de avgifter som finns mellan den kortutgivande banken och den inlösande banken, i samband med kortköp. EU har satt ett tak: 0,2 procent på bank- och betalkort (kort anslutna till ett bankkonto) och 0,3 procent på kreditkort (kort som betalas senare och påförs en viss ränta.)

I fortsättningen kommer priserna på Butikerna/Cykel Motor och Sportfackhandlarnas nya inlösenavtal automatiskt att följa med ner eftersom de baseras på ett påslag på mellanbanksavgiften. Det betyder att den nya lösningen också är framtidssäker och alltid kommer att garantera lägsta möjliga kostnader för handeln.

MÅNGA OLIKA TYPER AV KORT
Det finns många olika typer av kort:
• Bankkort - direkt kopplade till innehavarens konto
• Betalkort - låter innehavaren betala mot månatlig faktura
• Kreditkort - betalkort med kontokredit (innehavaren betalar hela beloppet mot faktura eller delar av beloppet mot en ränta)
Många kortutgivare har dessutom avtal med något av de internationella kortvarumärkena Visa eller Mastercard. Dessa finns till för att underlätta internationell användning av kontokort.[Senast uppdaterad: 2015-12-08 ]Mer information får du som är medlem. Är du medlem, logga in här till vänster!


Tillbaka
Underkategori:

  Ansökningsblankett Elavon Alt. 1

  Mer info om Elavonavtalet 2017-09-12

  Ansökningsblankett Elavon Alt. 2

  Info från Elavon om nya avtalet