Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
A-kassa
Arbetsrättsjurist
Avtalsjurist
Belysning
Bli utbildare av AM körkort och Förarbevis
Digitala butiksskyltar
Drivmedel
E-handel - Framtidens Shoppinglösning!
Elgiganten
Elskling.se: Kolla ditt El-avtal
Fraktavtal
Företagslån
Förlagsartiklar
Försäkringar
Hyresförhandling
Hyresjurist
Inkomstförsäkring
Jobbigt med löneberäkningen?
Kassaregister o Kassasystem
Kontanthantering
Kortinlösen Elavon
Kortterminal Verifone
Kreditkontroll
Mobil betalning
Payment House
Re:Cash
Spara Kvittot
Säkerhetschef
Säkerhetspaket
Tallink SIlja
Utbildningar


Försäkringar

Vi har förhandlat fram förmånliga försäkringar till mycket förmånliga premier!
Följande produkter tillhandahåller vi tillsammans med vår försäkringsförmedlare Söderberg & Partners .
Vid upphandlingen av denna försäkring har vi utnyttjat de stordriftsfördelar som vi får genom att verka gemensamt som grupp.


Tjänstepensionsförsäkring

En försäkring som tryggar den anställdes ålderdom, betalas av arbetsgivaren.

TGL-tjänstegrupplivförsäkring
Livförsäkring till förmån för anställdes efterlevande, en förmån som arbetsgivaren betalar för den anställde.

Tjänstesjukförsäkring
Tryggar den anställdes lön upp till 90% vid långvarig sjukdom

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Om olyckan är framme på arbete eller fritid, gäller alla de anställda som är anmälda till försäkringen.

Privatvårdsförsäkring
Ger dig tillgång till snabb och bra sjukvård.

Affärs- /företagsförsäkring

Försäkring som omfattar det ditt företag behöver inklusive kundolycksfall, rättsskydd, ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring m.m.

Fastighetsförsäkring
Om du äger fastigheten i vilken du driver din rörelse.

Transportförsäkring

Om du importerar eller kör ut gods till kund med en extern transportör kan det vara aktuellt med transport försäkring. Likaså om du ställer ut på mässor eller lyfter dina varor med truck eller liknande.


För närmare information och offert, kontakta Söderberg & Partners!

Affärs/Företags- och fastighetsförsäkring
Mikael Henningsson mbt: 0708-18 48 87 mikael.henningsson@soderbergpartners.se


Liv-, pension och sjukförsäkringar
Henrik Olofsson mbt: 0730-603 603 henrik.olofsson@soderbergpartners.se
[Senast uppdaterad: 2014-08-26 ]Mer information får du som är medlem. Är du medlem, logga in här till vänster!


Tillbaka
Underkategori:

  Faktainformation om CMS Företagsförsäkring 2017

  Fakta om Frivillig Gruppförsäkring

  Ansökan om Sjukvårdsförsäkring/privatvård

  Mer info om Butikernas försäkringarna