Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr
A-kassa
Arbetsrättsjurist
Avtalsjurist
Belysning
Bli utbildare av AM körkort och Förarbevis
Digitala butiksskyltar
Drivmedel
E-handel - Framtidens Shoppinglösning!
Elgiganten
Elskling.se: Kolla ditt El-avtal
Fraktavtal
Företagslån
Förlagsartiklar
Försäkringar
Hyresförhandling
Hyresjurist
Inkomstförsäkring
Jobbigt med löneberäkningen?
Kassaregister o Kassasystem
Kontanthantering
Kortinlösen Elavon
Kortterminal Verifone
Kreditkontroll
Mobil betalning
Payment House
Re:Cash
Spara Kvittot
Säkerhetschef
Säkerhetspaket
Tallink SIlja
Utbildningar


Avtalsjurist

Vår partner för juridisk rådgivning

Som medlem i Cykel Motor & Sportfackhandlarna och Butikerna har du förmånen att få 15 minuters gratis juridisk rådgivning fyra gånger per år. Du får dessutom en rabatterad timtaxa .
Ny partner, är Sagell & Co, en advokatbyrå som bland annat jobbat med rådgivning till Företagarnas medlemmar.

Rådgivningen kan handla om dina frågor kring bland annat:
• Franchisevatal, hyresavtal, medlemsavtal, kompanjonsavtal, leverantörsavtal, köpeavtal, leasingavtal, kreditavtal, borgensförbindelser, sponsorsavtal, produktansvar, företagsöverlåtelser, bolagsfrågor
• Generationsskifte, gåvor, äktenskapsförord, testamente, boutredningar, arvsskifte

Rådgivningen kan också handla om att biträda dig vid bland annat:
• Avtalsförhandlingar
• Hyresförhandlingar i hyresnämnden
• Tvister vid domstol eller skiljenämnd
• Förlikningsförhandlingar
• Indrivning av fordringar
• Ackordsförhandlingar
• Konkursförhandlingar

Kom ihåg: Det är alltid bättre (och billigare) att fråga om råd före än efter.[Senast uppdaterad: 2009-0831 ]Mer information får du som är medlem. Är du medlem, logga in här till vänster!


Tillbaka
Underkategori: