Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2014-01-29 ]   Författare: Butikernas Säkerhetschef Niklas Sundin

Färre anmälda snatterier

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 släpptes I mitten av januari.

Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utställningslokaler så finner vi här en nedåtgående trend. Denna startade 2009 och har sedan dess sjunkit för varje år. Extra intressant är utvecklingen mellan 2012 och 2013. Här minskar anmälningarna med nästan 20 procent. Faktum är att enligt statistiken så har antalet anmälda stöldbrott i butiker aldrig varit så lågt under hela 2000-talet som under just 2013. Den första frågan som dyker upp är om butiksstölderna verkligen minskat så mycket som 20 procent?
Tyvärr så är nog svaret på den frågan att vi i denna statistik inte kan se om stölderna minskat. Den visar antalet anmälda brott, inte antalet brott.


I samband med att jag är ute i butiker och utbildar personal i säkerhetsfrågor eller utför riskbedömning, får jag en bra bild över hur personalen upplever sin säkerhetssituation. Denna upplevelse talar för allt annat än minskat antal stölder. Visst har jag besökt butiker som jobbar hårt med att få ner stölderna och lyckats med detta. Men tyvärr, det jag oftast hör är en uppgivenhet där personalen känner sig otillräcklig. De lyckas inte få kontroll över stölderna och de upplever att rättsväsendet inte prioreterar denna typ av brott.

Butiksstölder är en typ av brott där anmälningsviljan (intresset och viljan att polisanmäla brott) över lag är låg och därför är mörkertalet över antalet brott stort. Många upplever det som bortkastad tid och energi att anmäla denna typ av brott då de anser att det sällan leder till något gripande eller en fällande dom. Risken finnas att det vi ser i statistiken är en signal på denna uppgivenhet och ett bristande förtroende på hjälp från rättsväsendet.

  Läs hela rapporten i PDF HÄR:[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »