Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2013-11-14 ]

Svenska kommuner får underkänt i cykelfrågor

Majoriteten av landets största kommuner får underkänt för hur de planerar för cykelsatsningar. De nationella målen om ökat cyklande kommer därmed knappast att uppfyllas.
Det visar en kartläggning av 30 kommuner, inklusive de 25 största, som branschorganisationen Svensk Cykling låtit Sweco göra.


Syftet med rapporten var att kartlägga kommunernas långsiktiga strategi och förutsättningar att utveckla cykeltrafiken. Rapporten bygger på en genomgång av hur cykelfrågor hanteras i översiktsplaner och förekomsten av en cykelplan hos kommunerna, samt hur uppdaterade dessa är. En antagen översiktsplan är viktig som det högsta bindande beslutet när det gäller strategier för hur kommunen ska efterleva uppsatta mål och inriktningar.
Studien har undersökt landets 25 största kommuner, samt även Varberg, Trelleborg, Kalmar, Östersund och Luleå.
Bara två kommuner, Malmö och Linköping, får godkänt när det gäller hur cykeltrafik hanteras i de kommunala översiktsplanerna enligt Svensk Cyklings rapport.
Övriga 28 kommuner får enligt samma rapport underkänt betyg i fråga om just långsiktig strategi för att säkerställa att cykeltrafiken ges goda förutsättningar i kommunens transportsystem.
Går man på slutbetyget hamnar Malmö, Linköping, Karlstad, Luleå, Halmstad och Uppsala i topp. Däremot får Borås, Kristianstad, Trelleborg, Helsingborg, Gävle, Umeå och Jönköping sämst betyg. Borås är den enda kommun som får en nolla i betyg på den femgradiga betygsskalan.
Endast 57 procent av de undersökta kommunerna har en cykelplan från 2008 eller senare. Endast var femte undersökt kommun har pekat ut cykel som ett fokusområde eller satt upp mål för cykeltrafiken i kommunen. Endast 27 procent av de undersökta kommunerna anger cykling som en del av kommunens vision.
– Det finns en stor medvetenhet om att cyklandet måste öka i kommunerna, men i många fall saknas en tydlig styrning och riktig handlingskraft, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.
OBS! Hela rapporten bifogas i pdf-format.
Fakta/Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens viktigaste dokument när det gäller övergripande planering av markanvändning och miljö. Översiktsplanen ger kommunen ramar och inriktning för hur marken ska användas och hur kommunen ska utvecklas hållbart på lång sikt.
Fakta/Cykelplan
Cykelplan är ett viktigt dokument för planering och genomförande av åtgärder på cykelvägnätet. Cykelplanen skapar möjlighet till bättre villkor och prioritering för ökad och säker cykeltrafik, och bör hållas uppdaterad för att fungera som ett stödjande dokument i det dagliga arbetet i kommunerna.


  Kommunrapporten 2013[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »