Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2011-03-10 ]

Samhällets problem kan inte lösas av handeln

När du läser detta har riksdagen fattat beslut om lagförslaget med krav på att alla butiker ska ha slutna kontanthanteringssystem. I skrivande stund vet jag fortfarande inte hur det kommer att gå. Däremot vet jag att följderna kan bli katastrofala för såväl handlare som arbetstagare och konsumenter. Det finns andra lösningar på problemet, hävdar jag.

I ett inslag i Sveriges Radio förra veckan gick en reporter runt i Göteborg och snabbintervjuade handlare inom olika branscher. Vare sig hon var i en skoaffär, parfymaffär eller livsmedelsbutik så var handlarnas svar desamma: ”Jag lägger ner direkt”. ”De pengarna finns inte”. ”Då kan jag lika gärna stänga”. Och så vidare…

Grundproblemet är att det varje år sker cirka 1 100 rån i butiker. Rån som till största delen begås av unga män. Varje rån är en ett trauma för den som blir utsatt och många gånger kan det också få ekonomiska konsekvenser för handlaren.

Handelsanställdas Förbund värnar om sina medlemmar, vilket är fullt förståeligt och helt rätt. Men genom att kräva att alla butiker – oavsett läge och storlek – ska ha slutna kontanthanteringssystem, så riskerar man en utslagning och nedläggning som på sikt kan leda till att över 100 000 av medlemmarna blir arbetslösa.

Handeln är inte problemägaren. Det är samhällets ansvar att se till att rånen minskar. Inom Butikerna har vi i flera år fört fram denna ståndpunkt som vi alltid levererar tillsammans med förslag på lösningar:

1. Fler poliser som är synliga ute på gatorna.
2. Avgift för bankomatuttag.
3. Sänkning eller borttagning av kortavgifter från bank till butiksägare.

Om ovanstående genomförs så kommer mängden kontanter ute i handeln att minska drastiskt. Som en direkt följd av detta minskar naturligtvis rånen, det finns ju inga pengar att ta. Precis på samma sätt som antalet bankrån har minskats över tid.

Vi kan lägga till ett annat förslag. I stället för att lagstifta om tvång på utrustning som kostar cirka 100 000 kronor, så kan man kräva att varje butik gör en riskanalys. En analys som sedan kontrolleras och följs upp av Arbetsmiljöverket. Ungefär som det idag är krav på egenkontroll när man hanterar livsmedel.

Överhuvudtaget så måste analys och utbildning går före tvång på inköp av utrustning. Och här kan handelns organisationer – både för anställda och ägare – göra stora insatser. Men om riksdagen beslutar att alla ska ha slutna kassasystem så skjuter man mygg med bössa. Följden blir förvisso att kedjor och större butiker klarar att leva upp till kravet. Men tiotusentals mindre butiker kommer att slås ut.

Om vi har ett samhällsproblem som i princip består i att unga män rånar butiker. Ska vi lösa det genom åtgärder som ställer över 100 000 arbetstillfällen står på spel?
Svaret är självklart nej och motförslaget är alltså:
Först riskanalys och utbildning. Sedan rimliga och relevanta krav på eventuell utrustning.

BENGT HEDLUND
Vd i Butikerna


[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »