Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr

[ 2010-10-29 ]

Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt

Svenskarna köper allt fler cyklar. Under den senaste säsongen – september 2009 till augusti 2010 – såldes drygt 500 000 nya cyklar. Det är en försäljningsökning med 6 % jämfört med förra säsongen.

- Det ökande medvetandet om sin egen hälsa, den allmänna friskvårds- och träningstrenden i samhället, miljötänkande och i många fall kombinationen av träning och tidsbesparing genom att cykla fram och tillbaks till jobbet är starkt bidragande faktorer till ökningen, säger Berit Gibbs vd för branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna.
- Själva omsättningen har ökat betydligt mer, vilket tyder på att svenskarna köper dyrare cyklar och fler tillbehör.
Cykel Motor och Sportfackhandlarna är en del av organisationen Svensk Cykling och vi arbetar ständigt på att förbättra villkoren för cyklisterna.
Svensk Cykling ställer följande politiska krav för ökad cykling i Sverige:
• Att pengar för investeringar i cykelinfrastruktur öronmärks och återrapporteras av regeringen, regioner och kommuner.
• Att skattereglerna ändras så att cykling uppmuntras – t. ex. vad gäller friskvårdsbidrag för cykling som motion samt avdragsrätt för arbetsgivare som möjliggör cykelköp (likt hempc¬reformen).
• Att cykelparkeringar byggs vid bostäder, arbetsplatser, köp- och resecentra.
• Att kollektivtrafik (både buss och spårbundna färdmedel) möjliggör att cyklar kan tas med.
• Att framkomlighet och säkerhet för cyklister förbättras.
[2016-04-29]
Ska verkligen den lilla företagaren behöva bära samhällets misslyckande på sina axlar? 

[2012-11-26]
Allt fler cyklar säljs 

[2012-04-13]
Nya avtal klara inom Handeln  

[2012-02-02]
Regeringen: Ingen lag om kontanter i butik 

[2012-02-02]
Dubbdäck till cyklar rekordsäljer 

[2011-07-01]
OB-tilläggen i handeln uppmärksammas i Almedalen 

[2011-03-30]
2011 års cykeltrend: Den hälsosmarta cyklisten! 

[2011-02-24]
Lagförslag riskerar slå ut småbutiker 

[2010-11-17]
Butikerna och Företagarna inleder samarbete 

[2010-10-29]
Det blev som vi förutspådde – Cykelförsäljningen har ökat kraftigt 


Fler nyheter »