Är du handlare?

Du som är medlem, logga in här!

Organisationsnr


Välj en kategori:
Myndigheter


[ 2005-05-13 ]
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet.

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.


www.av.se/


[ 2005-05-31 ]
Bolagsverket

Om Bolagsverket

InnehållBolagsverket i Sundsvall hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer.

De registrerade företagsuppgifterna finns tillgängliga via näringslivsregistret.


www.bolagsverket.se/


[ 2005-11-23 ]
Regeringen

www.regeringen.se är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats. Webbplatsen lanserades i april 2004. www.regeringen.se har funnits sedan våren 1994 och den engelska versionen, www.sweden.gov.se, har funnits sedan 2001.

Så är webbplatsen uppbyggd
Webbplatsen är uppbyggd efter besökarnas vanligaste behov: Att hitta handlingar och dokument, att få information om aktuella regeringsförslag, initiativ och aktiviteter inom Regeringskansliet samt att få veta hur beslutsprocesserna fungerar.www.regeringen.se/


[ 2005-11-23 ]
Riksdagen

Förvaltningen
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen och dess arbete.

www.riksdagen.se


[ 2005-11-23 ]
Försäkringskassan

Om informationen på webbplatsen.

Innehållet på denna webbplats ger endast övergripande information och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information kan du få genom att


www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/


[ 2005-11-23 ]
Skatteverket

E-tjänster på skatteverket.se - huvudmeny

Innehåll

Aktuella e-tjänster
Definition av e-tjänst
Om e-legitimation och säkerhetskoder
Teknik
Juridisk information och SAMSET
Broschyrer
Blanketter


www.skatteverket.se


[ 2005-11-23 ]
Rättsnätet

På Rättsnätet finns lagar, förarbeten, myndighetsnormer, europarätt, SFS-guide, rättsfallsregister, domar, laglistor.

www.notisum.se/


[ 2005-11-24 ]
Polisen

Skydd mot rån i handeln
Brottsförebyggande åtgärder minskar rånöverfall och andra brott i handeln.

www.polisen.se


[ 2005-11-24 ]
Arbetslivsinstitutet

Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utveckling och kunskapsförmedling.www.arbetslivsinstitutet.se/


[ 2005-11-24 ]
Folkhälsoinstitutet

Om Statens folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.www.fhi.se/


[ 2005-11-24 ]
Patent och Registreringsverket

Kan du få patent på din uppfinning?

På två veckor ger vi dig en preliminär bedömning om patenterbarheten av din uppfinning.

Vi har länge kunnat hjälpa dig med att ta fram information om andra uppfinnares lösningar. Nu lanserar vi en tjänst där vi även tar ställning till om din tekniska lösning är patenterbar.

www.prv.se/


[ 2005-11-24 ]
Statistiska Centralbyrån

www.scb.se/


[ 2005-11-24 ]
Svenska brandskyddsföreningen

Vårt syfte

Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Med hjälp av vårt nätverk når vi ut till stora grupper. Vi har stöd av försäkringsbolagen och samverkar med näringslivet och ett stort antal medlemsföretag. Tillsammans med 23 länsbrandskyddsföreningar täcker vi hela landet med bland annat utbildningsinsatser.www.svbf.se/


[ 2005-11-25 ]
Trafikverket

Om Trafikverket

Trafikverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter.

Trafikverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.


www.trafikverket.se


[ 2005-11-25 ]
Brottsförebyggande Rådet


Om Brå
Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården


www.bra.se


[ 2005-11-25 ]
Konsumentverket

På webbplatsen har vi samlat fakta, tips, information, kalkyler och guider som ska hjälpa dig att bli en bättre konsument. Informationen ligger under tre flikar: Startsidan, Konsumenträtt och Välj ämnesområde.

www.konsumentverket.se


[ 2005-11-25 ]
Almi

ALMI Företagspartner finns i varje län och erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och till redan etablerade företag som vill utvecklas. ALMI kan följa dig och ditt företag hela vägen från den första idén till ett lönsamt företag. ALMI har som mål att bidra till tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
www.almi.se/


[ 2005-11-25 ]
Nutek

Nutek - verket för näringslivsutveckling

Nutek är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling.
Vi ska bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner - och därmed främja en hållbar ekonomisk tillväxt i hela landet.


Nuteks uppgift:

- Fler nya företag
- Fler växande företag
- Fler starka regioner

Det startas få nya företag i Sverige, jämfört med andra länder.
För få företag växer i storlek och bidrar till ökad tillväxt.
Det finns elva starka tillväxtregioner i Sverige. Alla elva är storstadsregioner eller universitets- och högskoleregioner.


www.nutek.se


[ 2005-11-25 ]
Konkurrensverket

Om Konkurrensverket
Välkommen till Konkurrensverket! Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet - till nytta för konsumenterna.
Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Vi föreslår också regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.


www.kkv.se


[ 2005-11-25 ]
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionens tio distrikt och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en enda myndighet.

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt

www.av.se/


[ 2005-11-30 ]
Allmänna reklamationsnämden

Välkommen till Allmänna reklamationsnämndens webbplats!

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.

Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.www.arn.se/


[ 2017-12-12 ]
Naturvårdsverket

Information om EL-cykelpremienwww.naturvardsverket.se

www.naturvardsverket.se


Senaste länkarna:

[2017-12-13]
Elgiganten 


[2017-12-12]
Naturvårdsverket 


[2013-05-02]
Nordic Green Energy 


[2012-06-12]
Point 


[2005-12-14]
Domäner 


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | Nästa | Sista